Sản phẩm::

Màu sắc phong thủy 2016

Năm 2016 sẽ là một năm suôn sẻ cho những người sinh năm Tí. Đây là năm của sự thành công về công danh, sự nghiệp và là một năm thăng hoa trong sự nghiệp, đặc biệt là đối với những ai đang làm ở vị trí quản lý và thư ký. Còn với những … Continue reading Màu sắc phong thủy 2016

Giá: Liên hệ - 0972 010 404

Năm 2016 sẽ là một năm suôn sẻ cho những người sinh năm Tí. Đây là năm của sự thành công về công danh, sự nghiệp và là một năm thăng hoa trong sự nghiệp, đặc biệt là đối với những ai đang làm ở vị trí quản lý và thư ký. Còn với những người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, sẽ có sự tiến triển trong việc thể hiện được hết khả năng trong công việc. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ rất lớn của đồng nghiệp và qua đó giúp bạn thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình